نماد سایت مگا پی دی اف | MegaPdf

دانلود رایگان کتاب حقوق تطبیقی محمود عرفانی

دانلود رایگان کتاب حقوق تطبیقی محمود عرفانی

دانلود رایگان کتاب حقوق تطبیقی محمود عرفانی برای شما دوست داران کتاب در وب سایت مگا پی دی اف برای شما آماده شده است.

کتاب حقوق تطبیقی ​​یکی از کتاب های ممتاز در این زمینه به شمار می رود که با ویژگی هایی چون نثر روان و ساده و مطالبی سهل الفهیم آن را به یکی از معتبرترین کتاب ها در این زمینه تبدیل کرده است.

PDF کتاب قانون تطبیقی ​​محمود عرفانی

یا با نگاهی کلی و مطالعاتی به کتاب از قدیمی ترین قانون بیان شده تا زمان پیشرفت، تجربیات حقوقی کشورهای مختلف و گسترده را بدست آورید و با مطالعه و تحقیق در آنها، همان قوانین مندرج را در شرایط مورد نیاز در کشور مورد نظر استفاده شده و همچنین حقوق تطبیقی ​​به این معناست که بررسی نظام حقوقی دو یا چند کشور به گونه ای است که تفاوت ها و شباهت های آنها بررسی شود و این تفاوت ها و اشتراکات بین آنها سطحی یا عمیق باشد.

کتاب حقوق تطبیقی

اگر اختلافات ناشی از عوامل عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد، در این شرایط، نتایج مطالعه تطبیقی ​​امکان پذیر نخواهد بود و به عنوان مثال: کشوری که قدرت مالی ضعیفی دارد نمی تواند به سرعت راه حل اقتصادی یک کشور قدرتمند را بیابد. در امور داخلی و از این قبیل مسائل در کتاب حقوق تطبیقی ​​مطرح شده است و برخی از حقوق دانان معتقدند که حقوق تطبیقی ​​علم محسوب می شود زیرا نه تنها صاحب نظر دارد بلکه دارای نهادهای حقوقی است که نوعی جغرافیای حقوقی است. بررسی می کند و همچنین نتیجه به دست آمده از مطالعه منظم حقوق تطبیقی ​​با مطالعه حقوق داخلی یک کشور متفاوت است.

قانون تطبیقی ​​محمود عرفانی

در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، هند، انگلستان، شوروی سابق، روسیه و اسلام، هدف حقوق تطبیقی ​​بررسی قوانین دو یا چند کشور و بررسی تفاوتها و اشتراکات آنها و در نهایت در رابطه با آنهاست. به محتوا این کتاب می توان گفت یکی از معدود کتاب های کامل و جامع در این زمینه است.

 

 

منابع معتبر برای دریافت این کتاب ارزشمند:

کتاب حقوق تطبیقی محمود عرفانی PDF

 

 

کتاب پیشنهادی

کتاب بهداشت مدارس اسماعیل دل پیشه

خروج از نسخه موبایل