نماد سایت مگا پی دی اف | MegaPdf

دانلود رایگان کتاب گریز از متن علیرضا جابری

دانلود رایگان کتاب گریز از متن علیرضا جابری

دانلود رایگان کتاب گریز از متن علیرضا جابری برای شما دوست داران کتاب در وب سایت مگا پی دی اف برای شما آماده شده است.

کتاب «فرار از متن» از سری کتاب های آموزشی است که توسط انتشارات مهر و ماه گردآوری و توسط علیرضا جابری طراحی و تدوین شده است. بهترین نتیجه ممکن را در کنکور می گیرند.

دانلود رایگان کتاب فرار از متن

در رابطه با کتابی که مانند نام آن عمل می کند، می توان گفت که مخاطبان این کتاب از این مزیت برخوردارند که کمترین ارتباط دستوری و معنایی با متن را دارند، زیرا ما از هر زمانی که دانش آموز بیشتر برای ساختارهای دستوری و معنایی متن، زمان بیشتری تلف می شود و احتمال اشتباه افزایش می یابد.

پی دی اف کتاب بدون متن

کتاب دارای ویژگی فرار از متن است که این ظرفیت را برای مخاطب خود ایجاد می کند تا قبل از مراجعه به متن، پاسخ را به صورت تحقیقی و تقریبی حدس بزند و در این کتاب از دو روش سنتی به شدت پرهیز شده است. عبارتند از: خواندن و درک کل متن و اسکن سوالات موجود در متن، این ویژگی ها این کتاب را جامع و کامل کرده است و دانش آموزان می توانند مطالب را راحت تر یاد بگیرند.

متن علیرضا جابری pdf رایگان

در رابطه با ویژگی های ذکر شده می توان گفت که در فرار از کتاب درسی، دانش آموزان قبل از اسکن سؤال، پاسخ ها را حدس می زنند و پس از این مرحله سؤال و پاسخ احتمالی را در متن و حتی به تعداد زیاد اسکن می کنند. در مواردی امکان مراجعه به متن را احساس نخواهید کرد و تنها با تکیه بر قواعد معناشناسی می توانید به پاسخ های صحیح برسید. و همچنین ضریب سختی و تعداد کلمات با نمونه های امتحانی شبیه سازی شده تطبیق داده شده و در نهایت در کتاب برای تمامی گفته ها و آموخته های کتاب نمونه تست امتحانی قرار داده شده است.

 

 

منابع معتبر برای دریافت این کتاب ارزشمند:

کتاب گریز از متن علیرضا جابری PDF

 

 

کتاب پیشنهادی

کتاب شیمی آلی جلد اول مجید هروی

خروج از نسخه موبایل