شنبه 2 تیر 1403
صفحه اصلیپی دی اف کتاب(خرید و دانلود)دانلود رایگان کتاب روش های آماری در علوم رفتاری دکتر رمضان حسن...

دانلود رایگان کتاب روش های آماری در علوم رفتاری دکتر رمضان حسن زاده

دانلود رایگان کتاب روش های آماری در علوم رفتاری دکتر رمضان حسن زاده برای شما دوست داران کتاب در وب سایت مگا پی دی اف برای شما آماده شده است.

با توجه به کتاب روش های آماری در علوم رفتاری (آمار توصیفی و استنباطی)، روش های آماری در علوم رفتاری اثری است که حاصل طرح مشترک دکتر «حسن پاشاشریفی» و دکتر «جعفر نجفی زند» است و این کتاب که در دو بخش، آمار توصیفی و آمار استنباطی در هر فصل، شامل روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی است، طراحی و تنظیم شده است. علوم”.

روش های آماری در علوم رفتاری رمضان حسن زاده

بخش اول این کتاب که به بررسی و ارزیابی آمار توصیفی پرداخته است، ابتدا به مفاهیم اساسی در آمار پرداخته و اهمیت و ضرورت مطالعه آمار را ذکر کرده است. همچنین در این فصل انواع داده های آماری شرح داده شده و ترتیب و جدول بندی آنها آموزش داده شده است. همچنین در فصل دوم شاخص‌های گرایش مرکزی مانند میانگین، مد و میانه توضیح داده شده و شاخص‌های پراکندگی یا تغییرپذیری مانند دامنه تغییر، واریانس و انحراف معیار مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند و در فصل سوم معرفی شده‌اند. در فصل چهارم به شاخص های سنجش رابطه بین متغیرها می پردازد و بدین ترتیب بحث مربوط به آمار توصیفی به پایان می رسد.

دانلود کتاب PDF روش های آماری در علوم فناورانه دکتر رمضان حسن زاده PDF

در قسمت دوم که به عنوان آمار استنباطی شرح داده شده است، ابتدا احتمالات مورد بررسی قرار گرفته و سپس توزیع نرمال به همراه توزیع نمونه مورد ارزیابی قرار گرفته و در فصل هفتم کتاب «روش های آماری در علوم رفتاری» تالیف «حسن پاشاشریفی» و دکتر «جعفر نجفی زند»، فصل تحلیل پارامتریک و در ادامه آزمون های متغیر در فصل اول شرح داده شده است. در فصل نهم تا یازدهم به ترتیب استنباط های آماری در مورد ضریب همبستگی پیرسون شامل آزمون های ناپارامتریک و اصول پیش بینی است و در پایان هر فصل از این کتاب تمرین هایی برای درک بهتر «روش های آماری در علوم رفتاری» بیان شده است.

دانلود کتاب روش های آماری در علوم فناوری

این کتاب به عنوان کتاب درسی درس آمار توصیفی و آمار استنباطی در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی و رشته های مرتبط مانند مدیریت، جامعه شناسی و تحقیقات تربیتی طراحی و تهیه شده است و در نهایت این کتاب مبنایی کلی برای علوم رفتاری ارائه کرده است و این کتاب علاوه بر آموزش انواع روش های آماری، به بررسی و ارزیابی مفاهیم تفکر آماری نیز پرداخته است.

 

 

منابع معتبر برای دریافت این کتاب ارزشمند:

کتاب روش های آماری در علوم رفتاری دکتر رمضان حسن زاده PDF

 

 

کتاب پیشنهادی

کتاب روانشناسی شخصیت یوسف کریمی

مقالات مرتبط

یک دیدگاه ارسال کنید

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید

محبوب ترین